FEMONI

https://www.facebook.com/skupcyny/?modal=admin_todo_tour

 

Brązy - skład i zastosowanie

 

Ze względu na zawartość dodatków stopowych brązy dzielimy na:

 

Brązy cynowe: mają największe znaczenie w technice. Zawierają do kilkunastu procent cyny. Przy odlewaniu tych brązów do form piaskowych zwiększanie zawartości cyny w nich powoduje zwiększenie wytrzymałości i twardości a zmniejszenie wydłużenia. W brązach cynowych odlewanych do form metalowych wpływ cyny na wytrzymałość, granicę plastyczności i wydłużenie jest zmienny. Brązy cynowe zawierające około 10% cyny mają dobrą lejność i skrawalność oraz podwyższony skurcz odlewniczy. Stosuje się je do odlewania panewek silnie obciążonych łożysk tocznych, armatury parowej i wodnej oraz części narażonych na korozję niektórych kwasów. Przykładem brązu cynowego jest gatunek CuSn10 zawierający 9-11% cyny.  

 

Brązy cynowo-fosforowe: zawierają 9-11% cyny oraz 0,5-1% fosforu. Przykładem takiego brązu jest gatunek CuSn10P. Mikrostruktura tego gatunku składa się z roztworu stałego cyny i fosforu w miedzi. 

 

Brązy cynowo-cynkowe: zawierają 9-11% cyny oraz 1-3% cynku. Przedstawicielem tego gatunku jest CuSn10Zn2. 

 

Brązy cynowo-ołowiowe: zawierają 4-11% cyny oraz 8-20% ołowiu. W tej grupie możemy wyróżnić dwa najpopularniejsze gatunki CuSn10Pb10 oraz CuSn5Pb20. Trzecim gatunkiem, który możemy zaliczyć do tej grupy jest CuSn8Pb15Ni zawierający ok 1,5% niklu.   

 

Brązy cynowo-cynkowo-ołowiowe: zawierają 4-7% cyny, 3-7% ołowiu oraz 4-7% cynku. W tej grupie wyróżniamy dwa gatunki CuSn5Zn5Pb5 (B555) oraz CuSn4Zn7Pb6 (Rg7).

 

Brązy ołowiowe - zawierają nie więcej niż 30% ołowiu. Brązy te wykazują większą wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i wytrzymałość zmęczeniową od brązów cynowych. Twardość natomiast jest znacznie mniejsza. Brązy te mają dobrą lejność oraz skrawalność i znalazły zastosowanie do wylewania panewek łożysk ślizgowych pracujących przy dużych prędkościach obwodowych. 

 

Brązy aluminiowe - w tych brązach głównym składnikiem stopowym jest aluminium. Wykazują one dobrą odporność na utlenianie oraz bardzo dobrą odporność na korozję w kwasach organicznych oraz nieorganicznych. Najkorzystniejsze właściwości wytrzymałościowe uzyskuje się w tych brązach przy zawartości aluminium na poziomie 9,5%. Dobra odporność na ścieranie i przewodność cieplna sprawiają, że brązy te są stosowane jako stopy łożyskowe. Jednym ze składników stopowych w tych brązach jest nikiel dodawany w ilości do 6%. Stopy te charakteryzują się dobrą lejnością i niskim skurczem odlewniczym. Ze względu na wysokie właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję i erozję stosuje się je do odlewania części turbin, wałów, panewek silnie obciążonych przekładni dźwigów i części maszyn pracujących w podwyższonych temperaturach.     

 

Brązy krzemowe – są to stopy miedzi z krzemem jako głównym składnikiem stopowym. Zawartość krzemu w tych brązach nie przekracza 5%. Brązy te mogą również zawierać dodatki takich pierwiastków jak: cynk, mangan, żelazo, ołów, nikiel od których wywodzi się nazwa brązu np. brąz krzemowo-żelazowy. Wprowadzenie do stopu takich pierwiastków jak: mangan, żelazo czy cynk poprawia właściwości odlewów stosownie do warunków ich pracy. Stopy te wykorzystuje się m. in. do odlewania wysokociśnieniowych zaworów, części aparatury chemicznej oraz w przemyśle gazowym, naftowym i materiałów wybuchowych ze względu na brak iskrzenia przy uderzaniu. Ze względu na dobra lejność można odlewać elementy cienkościenne o skomplikowanym kształcie.

Brązy krzemowo-żelazowe wykazują dobrą odporność na ścieranie i naprężenia w podwyższonych temperaturach. Dzięki temu znalazły zastosowanie do otrzymywania odlewów wyjątkowo silnie obciążonych części maszyn dla przemysłu hutniczego, armatury wodnej i parowej oraz korpusów zaworów.

 

Brązy niklowe: są to stopy miedzi z niklem. Mają zastosowanie do odlewania armatury oraz części dla przemysłu okrętowego, a dodatki żelaza i chromu poprawiają ich odporność na działania wody morskiej. Do stopów miedzio-niklowych wprowadzane są takie pierwiastki jak: żelazo, aluminium, krzem, cynk, cyna, chrom niob i inne celem uzyskania odpowiednich właściwości użytkowych (odporności na ścieranie, korozję oraz gwałtowne zmiany temperatury). Dobrą odporność na korozję w wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej wykazują stopy Cu-Ni z dodatkiem cynku, zwane nowymi srebrami. Ze stopów tych wytwarza się armaturę oraz części maszyn narażone na korozję. Jednak z uwagi na złą lejność, skłonność do tworzenia się jam skurczowych i konieczność stosowania wysokich temperatur odlewnia, wykonywanie tych odlewów napotyka trudności.

 

Brązy manganowe: są to stopy miedzi z manganem. Mają zastosowanie do części maszyn i urządzeń pracujących w podwyższonych temperaturach. Stosowane brązy manganowe złożone, zawierają takie pierwiastki, jak: nikiel, cyna, aluminium, cynk i żelazo. Na szczególną uwagę zasługuje stop brązu zawierający dodatek aluminium, żelaza i niklu o wysokiej wytrzymałości, którego używa się do wytwarzania odlewów śrub okrętowych o masie kilkunastu ton. Duży skurcz odlewniczy i mała lejność brązów manganowych utrudniają wykonanie odlewów.

 

Brązy berylowe: są to stopy miedzi z berylem zawierające do 3% tego pierwiastka. Stosuję się je do odlewania form metalowych do wytwarzania narzędzi nieiskrzących oraz do budowy form szklarskich. Dobra lejność oraz niewielki skurcz odlewniczy oraz brak skłonności do tworzenia wad skurczowych sprawiają, że wytwarzanie z tego stopu odlewów nie wymaga specjalnych zabiegów technologicznych.    

 

 

Cena brązu w skupie

 

Cena brązu w skupie jest uzależniona od aktualnego popytu hut i odlewni na ten materiał oraz od jego zapasów. Najwyższą cenę skupu uzyskują brązy cynowe. Dla przykładu, cena skupu brązu B101 obecnie waha się w przedziale 24-28 zł/kg. 

 

W skupach złomu, brązy najczęściej dzielone są na dwie podstawowe kategorie:

- brązy magnetyczne, są o jakieś 2 zł tańsze od brązów niemagnetycznych i na chwilę obecną (czerwiec/lipiec 2021 r) ich cena w skupie wynosi od 16 zł/kg do 19 zł/kg,

- brązy niemagnetyczne, są droższe od magnetycznych i na dzień dzisiejszy ich cena kształtuje się na poziomie od 18 zł/kg do 22 zł/kg. 

 

 

 

Skup brązu

 

Firma FEMONI skupem złomu brązu zajmuje się praktycznie od początków swojego pojawienia się na rynku surowców wtórnych czyli od ponad dekady. Dzięki współpracy z wieloma największymi odlewniami w Polsce jesteśmy w stanie zaproponować naszym dostawcom bardzo atrakcyjne ceny skupu tego asortymentu. Poszukujemy głównie brązów cynowych ale również przyjmiemy brązy w innych gatunkach. Jesteśmy nastawieni w głównej mierze na handel hurtowy ale zajmujemy się również skupem brązu w detalu. 

 

Jeśli posiadacie Państwo złom i odpady z brązu zachęcamy do kontaktu z nami i zapoznanie się z naszą ofertą skupu złomów brązu. Do współpracy zapraszamy firmy z branży obrotu surowcami wtórnymi, zakłady produkcyjne oraz osoby indywidualne. 

                                                                               

Brąz to odlewniczy stop miedzi, w którym głównym pierwiastkiem stopowym mogą być różne metale z wyjątkiem cynku i niklu. W brązach nazwa głównego pierwiastka stopowego nadaje nazwę danemu brązów. Rozróżniamy następujące rodzaje brązów: 

- cynowe,

- aluminiowe,

- manganowe,

- ołowiowe,

- kobaltowe itp. 

 

 

Skup brązu

Skup złomu brązu

 ZŁOM BRĄZU

Skup mosiądzu - wiertła

skup palladu

skup platyny

stal nierdzewna  skup

skup antymonu

skup stali narzędziowej

skup złomu metali kolorowych

skup metali rzadkich

skup żelazostopów

skup wolframu

skup brązu

skup niklu

skup srebra

skup tytanu

skup cyny

517 173 231

biuro@femoni.pl

skup stopów łożyskowych

skup metali szlachetnych

skup stali nierdzewnej

skup węglika spiekanego

skup mosiądzu

skup stali szybkotnących

Telefon - Femoni
Email-FEMONI

 

FEMONI Patrycjusz Rygol