FEMONI

https://www.facebook.com/skupcyny/?modal=admin_todo_tour

 ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ

Skup stali nierdzewnej - wiertła

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna - jest to stal odporna na korozję, która zawiera co najmniej 10,5% chromu oraz maksymalnie 1,2% węgla. Zgodnie z zastosowaniem dzieli się na stal nierdzewną, żaroodporną i żarowytrzymałą.

Stale odporne na korozję, oprócz chromu, węgla i żelaza zawierają również dodatki innych pierwiastków stopowych, których zadaniem jest polepszenie różnych własności stali np. mechanicznych, odporności korozyjnej oraz podatności na kształtowanie.

W zależności od struktury krystalicznej stal ta jest magnetyczna (stal ferrytyczna, martenzytyczna i duplex) lub niemagnetyczna (stal o strukturze austenitycznej).

Pojęcie stali odpornej na korozję określa trzy różne grupy stali ze względu na ich nierdzewność, żaroodporność i żarowytrzymałość. Zasadnicza różnica między tymi stalami polega więc na ich przeznaczeniu czyli warunkach w których będą użytkowane.

Dla stali nierdzewnych główną cechą eksploatacyjną jest odporność korozyjna. Stale te są głównie stosowane w temperaturze pokojowej ale również w temperaturach kriogenicznych i maksymalnie do 500 stopni Celsjusza. 

 

Stal nierdzewna

 

Stal kwasoodporna - podział

 

Stale odporne na korozję zostały kolejno podzielone ze względu na ich główne własności na: 

 • stale nierdzewne,

 • stale żaroodporne,

 • stale żarowytrzymałe.

 

Kolejnym kryterium podziału jest skład chemiczny, na podstawie którego gatunki stali są zaklasyfikowane do poszczególnych grup stali i otrzymują indywidualny numer materiału. W zależności od głównego pierwiastka lub też kilku pierwiastków występujących w stalach odpornych na korozję możemy wyodrębnić następujące podgrupy:

 • stale chromowe,

 • stale chromowo-niklowe,

 • stale chromowo-niklowo-molibdenowe,

 • stale chromowo-manganowo-niklowe.

 

Dzieli się je również ze względu na strukturę krystaliczną. W związku z tym wyróżniamy:

 • stale austenityczne,

 • stale ferrytyczne, 

 • stale duplex (austenityczno-ferrytyczne),

 • stale martenzytyczne,

 • stale umacniane wydzieleniowo.

 

Stal żaroodporna i żarowytrzymała

 

Dla  stali żaroodpornych najważniejszą cechą materiału jest wysoka odporność korozyjna w temperaturze powyżej 550 stopni Celsjusza. Związana jest ona z odpornością na utlenianie i korozyjne działanie gazów w wysokiej temperaturze, wynikająca ze skłonności do tworzenia na powierzchni stali ochronnej warstwy zgorzeliny.

Od stali żarowytrzymałych oczekuje się wysokich własności mechanicznych w temperaturze powyżej 500 stopni Celsjusza, co jest związane z odpornością na pełzanie, czyli powolne odkształcenie pod wpływem naprężeń niższych od granicy plastyczności materiału.

 

 

Stal nierdzewna - skład chemiczny

 

Głównymi pierwiastkami stopowymi stali nierdzewnych są chrom (10,5-30%), nikiel (do 35%) i molibden (do 8%), a ponadto dodatki takich pierwiastków jak tytan, niob, miedź, mangan, krzem, aluminium, węgiel i azot. Zdarza się również, że oprócz wyżej wymienionych dodatków stopowych w stalach nierdzewnych mogą również występować dodatki wolframu, cyrkonu i boru. Właściwe zbalansowanie stężenia poszczególnych pierwiastków stopowych wpływa na uzyskanie odpowiednich własności mechanicznych i odporności korozyjnej stali.

Ze względu na swoje własności stale nierdzewne znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Obecnie są wykorzystywane w branży samochodowej i transportowej, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i gastronomii a także medycynie, architekturze, budownictwie i sztuce.

 

Wszystkie stale nierdzewne wykazują wysoką odporność na korozję. Wynika ona z obecności na powierzchni stali nierdzewnych warstwy tlenków bogatej w chrom. Chrom zawarty w stali w wyniku wyższego powinowactwa z tlenem łączy się z nim szybciej niż z żelazem i tworzy na powierzchni stali cienką warstwę tlenków zwaną warstwą pasywną. Warstwa ta szczelnie przylega do powierzchni stali i zabezpiecza ją przed zewnętrznymi czynnikami korozyjnymi. Jeżeli warstwa tlenków chromu zostanie uszkodzona w wyniku na przykład zarysowania jest ona w stanie odbudować się samoczynnie dzięki tlenowi zawartemu w powietrzu. Można założyć, że warstwa pasywna samoczynnie odbudowuje się i uzyskuje pełną stabilność po upływie doby od uszkodzenia. 

 

Stal nierdzewna - cena skupu

 

Cena stali nierdzewnej w skupie złomu oscyluje w granicach od kilku zł/kg do nawet kilkudziesięciu zł/kg. Ceny skupu złomu tych stali są uzależnione od gatunku stali nierdzewnej. Dla typowych odpadów nierdzewki, która zawiera ok. 8% lub 9% niklu cena w skupach złomu waha się od 3,5 zł/kg do 4 zł/kg. Natomiast cena złomu stali żaroodpornych i żarowytrzymałych gdzie zawartość niklu oscyluje w granicach dwudziestu kilku procent cena w skupie może dochodzić nawet do 10 zł/kg.

 

 

Stal nierdzewna - skup

 

Firma FEMONI prowadzi skup złomu stali odpornych na korozję w tym stali nierdzewnych, żaroodpornych i żarowytrzymałych. Interesują nas praktycznie wszystkie gatunki tych stali. Zawartość niklu waha się w nich od kilku do nawet 35%, chromu 10,5% - 30% a molibdenu do maksymalnie 8%. 

Chętnie nawiążemy współpracę z zakładami produkcyjnymi, które posiadają odpady tego rodzaju złomu. Do współpracy zapraszamy również osoby fizyczne oraz inne skupy surowców wtórnych.     

skup palladu

skup platyny

stal nierdzewna  skup

skup antymonu

skup stali narzędziowej

skup złomu metali kolorowych

skup metali rzadkich

skup żelazostopów

skup wolframu

skup brązu

skup niklu

skup srebra

skup tytanu

skup cyny

517 173 231

biuro@femoni.pl

skup stopów łożyskowych

skup metali szlachetnych

skup stali nierdzewnej

skup węglika spiekanego

skup mosiądzu

skup stali szybkotnących

Telefon - Femoni
Email-FEMONI

 

FEMONI Patrycjusz Rygol