FEMONI

https://www.facebook.com/skupcyny/?modal=admin_todo_tour

 ZŁOM NIKLU

Skup niklu - wiertła

Złom niklu - skup

Nikiel - pierwiastek chemiczny o symbolu Ni (łac. niccolum). Srebrzystobiały metal przejściowy. Charakteryzuje się dobrą ciągliwością, twardością, kowalnością i odpornością na korozję. W temperaturze pokojowej wykazuje właściwości ferromagnetyczne. Jego temperatura topnienia wynosi 1453 stopnie Celsjusza, a temperatura wrzenia 2732 stopnie Celsjusza. Jest dobrym przewodnikiem ciepła i prądu elektrycznego. Nikiel wykazuje dużą odporność na korozję, dzięki czemu jest często stosowany do pokrywania innych metali. Jest również odporny na działanie kwasów i zasad. Reaguje z halogenami, a także z tlenem w wysokich temperaturach.

Został odkryty w 1751 roku przez szwedzkiego chemika i mineraloga Axela Cronstedta. Nazwa jest skrótem od szwedzkiego słowa kopparnickel (fałszywa miedź) - gdyż ruda w której nikiel wykryto przypomina rudę miedzi jednak miedzi nie zawiera.

Pomimo tego, że został formalnie odkryty dopiero w XVIII wieku nikiel nieświadomie był używany przez ludzkość od niepamiętnych czasów. Najstarsze odkryte przedmioty, które zawierały nikiel datuje się na 3000 do 4500 r.p.n.e.

Pierwszym w pełni świadomym wykorzystaniem niklu na duża skalę było wprowadzenie przez USA w 1857 roku monet zawierających 12% domieszkę niklu. W późniejszym okresie tropem tym podążyły również inne państwa.  

Złom niklu

Gwałtowne zapotrzebowanie na złom niklu wzrosło pod koniec XIX wieku kiedy to zaczęto produkować stale niklowe, stopy będące mieszaniną żelaza i niklu oraz niklowe powłoki galwaniczne. Dwie dekady później ze względu na bardzo dobrą odporność korozyjną stopy stalowo-niklowe zaczęto używać do budowy statków co jeszcze bardziej zwiększyło popyt na nikiel.

 

Pierwiastek ten jest stosowany przede wszystkim jako metal stopowy w produkcji stali nierdzewnej, która ma wiele zastosowań w przemyśle, budownictwie oraz gospodarstwach domowych. Zwiększony nacisk na odnawialną i czystą energię przyczynia się do zwiększania zapotrzebowania na ten metal. W przestrzeni odnawialnej energii nikiel jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach, w tym w turbinach wiatrowych i ogniwach słonecznych. Oczekuje się, że popyt na wysokiej jakości nikiel wzrośnie w przyszłości ze względu na jego znaczenie w akumulatorach do samochodów elektrycznych.

 

Nikiel jest szeroko stosowany w przemyśle, w tym do produkcji stali nierdzewnej, stopów ze żelazem i miedzią oraz do produkcji baterii. Jest również stosowany w produkcji monet i biżuterii, a także w przemyśle chemicznym do produkcji katalizatorów i pigmentów. 

Obecnie 60% rocznej produkcji niklu wykorzystywana jest do produkcji stali nierdzewnej, żaroodpornej, żarowytrzymałej oraz stali wysokoniklowych.

Nikiel wykorzystywany jest także w przemyśle samochodowym, odlewniczym, energetycznym,  i jubilerstwie.

 

Największymi światowymi producentami niklu w 2018 roku były: Indonezja, Filipiny, Rosja i Nowa Kaledonia. Natomiast największymi rezerwami niklu może się pochwalić: Indonezja, Australia i Brazylia (https://tiny.pl/t9l6j).

 

 

Nikiel pierwotny

 

Nikiel rafinowany wytwarzany z surowej rudy niklu określany jest jako nikiel pierwotny. Produkcja niklu pierwotnego z surowej rudy jest procesem wieloetapowym. Dwa główne źródła pierwotnego niklu to siarczan niklu oraz rudy laterytu. Zazwyczaj porcja rudy niklu jest wydobywana, a następnie kruszona, a nikiel jest oddzielany od odpadów w procesie zwanym flotacją. W procesie flotacji zmiażdżoną rudę miesza się z różnymi odczynnikami, a koncentrat niklu zbiera. Wyekstrahowany koncentrat jest następnie wytapiany przy temperaturze około 1350°C w celu wytworzenia matowego siarczku niklu i żelaza zawierającego około 25-45 procent niklu. Siarka jest usuwana z matu w procesie ługowania. Wreszcie, pozostały nikiel jest dalej rafinowany w procesie zwanym elektrorafinowaniem.

 

 

Światowa produkcja niklu

 

Globalna produkcja górnicza wzrosła o 7% w latach 2012-2020, przy czym znaczna część tego wzrostu wynikała ze zwiększonej produkcji w Azji i Europie. Produkcja wzrosła odpowiednio o 11% i 10% w tym ośmioletnim okresie. Indonezja, największy producent niklu pierwotnego w Azji, była głównym motorem tego wzrostu z 19% wzrostem produkcji od 2012 roku. Indonezja, Filipiny i Chiny odpowiadają za około 47% światowej produkcji wydobytej w 2020 roku. Produkcja z krajów oceanicznych również wzrosła o 8% w latach 2012-2020. Australia i Nowa Kaledonia stanowią prawie całą wydobywczą podaż w Oceanii, odpowiednio około 8,8% i 8,5% światowej produkcji. Ameryka Północna odnotowała spadek produkcji o 9% od 2012 roku, głównie z powodu malejącej produkcji z Kanady.

 

Globalna produkcja rafinowanego niklu wzrosła o 46% w latach 2012-2020. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu produkcji rafinowanej w Azji. Chiny, które obecnie odpowiadają za ponad 29% światowej produkcji rafinowanej, odnotowały 39% wzrost produkcji rafinowanej w latach 2012-2020. Ponadto chińscy producenci stali nierdzewnej starali się obniżyć koszty, stosując surówkę niklową, niskogatunkowy nikiel żelazowy, zamiast rafinowanego niklu o wysokiej czystości. Indonezja jest głównym eksporterem surówki niklowej do Chin, w związku z czym odnotowuje znaczny wzrost produkcji rafinowanej od 2012 roku. Indonezja odpowiada obecnie za prawie 24% światowej produkcji rafinowanej. Rosja, Kanada i Australia stanowią inne znaczące źródła produkcji rafinowanego niklu poza Azją.

 

 

Rudy niklu

 

Rudy niklu są skałami lub minerałami, które zawierają nikiel w postaci związków chemicznych. Najczęściej spotykane rudy niklu to: pentlandyt, garnieryt, milleryt i lateryt. Rudy te zawierają zwykle od kilku do kilkudziesięciu procent niklu.

Rudy niklu składają się przede wszystkim z niklu, ale również zawierają inne pierwiastki, takie jak: żelazo, magnez, kobalt, miedź i siarka. Występują w różnych miejscach na świecie, ale największe ich złoża znajdują się w Kanadzie, Rosji, Australii, Indonezji i na Filipinach.

Rudy niklu są wydobywane z ziemi za pomocą specjalnych maszyn i urządzeń. Proces wydobycia jest złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu. Nikiel jest surowcem niezbędnym do produkcji stopów, takich jak stale nierdzewne i stopy z żelazem oraz miedzią. Ponadto, nikiel jest wykorzystywany do produkcji baterii, materiałów ogniotrwałych i katalizatorów chemicznych.

 

 

Cena niklu

 

Ceny niklu na światowych giełdach są zmienne i zależą od wielu czynników, takich jak popyt i podaż, sytuacja gospodarcza na świecie, zmiany polityczne i inne czynniki rynkowe.

Cena niklu na giełdach światowych w ostatnich dwóch dekadach ulegała sporym wahaniom. Jej maksimum przypada na kwiecień 2007 roku, w którym osiągnęła swój rekord na poziomie ponad 52000 USD/tona. Prawie dekadę później bo 2016 roku osiągnęła swoje minimum na poziomie 7550 USD/tona. W tej chwili cena niklu waha się w przedziale 13000-16000 USD/Mg. 

W skupach metali kolorowych cena złomu niklu w tej chwili tj. sierpień 2020 r. oscyluje od 30 zł/kg do nawet 40 zł/kg. Cena ta uzależniona jest od postaci złomu niklu, jego czystości i ilości. 

 

 

Skup niklu

 

Zajmujemy się skupem złomu niklu praktycznie od początku założenia naszej działalności. Skupujemy nikiel czysty oraz metale stopowe zawierające ten pierwiastek, takie jak: stale nierdzewne, stale  żaroodporne i kwasoodporne, miedzionikle, oraz stale wysokoniklowe.

Złom niklu czystego min. 99% kupujemy w postaci:

  • anody,

  • katody,

  • nikiel pogalwaniczny,

  • gwiazdki niklowe,

  • granulat niklu.

Jeśli posiadacie Państwo tego typu materiał zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Gwarantujemy, że u nas skup niklu odbywa się zawsze po cenach rynkowych. Ich wysokość uzależniona jest od notowań giełdowych oraz aktualnych kursów dolara amerykańskiego.

 

skup palladu

skup platyny

stal nierdzewna  skup

skup antymonu

skup stali narzędziowej

skup złomu metali kolorowych

skup metali rzadkich

skup żelazostopów

skup wolframu

skup brązu

skup niklu

skup srebra

skup tytanu

skup cyny

517 173 231

biuro@femoni.pl

skup stopów łożyskowych

skup metali szlachetnych

skup stali nierdzewnej

skup węglika spiekanego

skup mosiądzu

skup stali szybkotnących

Telefon - Femoni
Email-FEMONI

 

FEMONI Patrycjusz Rygol